Trưởng khoa Y

NGUYỄN HỒNG NGA

THẦY THUỐC ƯU TÚ | BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 1

Giảng Viên

Nguyễn thị kim phượng
thạc sĩ y học

Bác Sĩ Y Học Cổ Truyền

nguyễn đăng hoành
bác sĩ chuyên khoa I

Nguyễn thị tuyết mai
thạc sĩ điều dưỡng

Giảng Viên

nguyễn quang tỳ
cử nhân

Chuyên ngành: Kỹ thuật phục hình răng

phan văn trung

Chuyên ngành: Kỹ thuật phục hình răng

nguyễn thị ngọc thanh
cử nhân

Chuyên ngành: Kỹ thuật phục hình răng

Giảng Viên

đồng thị thanh tuyết
cử nhân

Chuyên ngành: Kỹ thuật phục hồi chức năng

phan văn trung

Chuyên ngành: Kỹ thuật phục hình răng

nguyễn thị ngọc thanh
cử nhân

Chuyên ngành: Kỹ thuật phục hình răng